Disclaimer + copyright

Disclaimer en copyright

Hoewel ik ernaar streef om correcte informatie te delen, kan ik niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. In mijn blogs en via social media kan ik inhoudelijk nooit volledig zijn. Toch wil ik je de inspiratie niet onthouden en ik hoop dat ik jou, door het te delen, iets kan meegeven. Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden op deze website. Ik behoud mij het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Van ’t Land. Alle rechten voorbehouden. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die zijn gemaakt door Van ‘t Land, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd en dient bij goedkeuring een bron- en/of naamsvermelding te worden vermeld. Bij schending van auteursrecht (intellectueel eigendom) heb ik het recht om aangifte te doen.